2017-жылдын 28-29-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президенттинин демилгеси менен Бишкек шаарында “Ислам азыркы светтик мамлекетте” атуу I Эл аралык конференциясы өткөн. I Конференцияда исламдын азыркы светтик мамлекеттерде ролу жана орду, диний чөйрөдөгү процесстерин жөнгө салуу жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча эл аралык кызматташуусун бекемдөө жөнүндө суроолор талкууланган. Конференциянын жыйынтыгында “азыркы светтик мамлекеттерде исламдын ролу жөнүндө Бишкек декларациясы” кабыл алынган. Аталган декларация мамлекеттер аралык диалогго жана өз ара аракеттенүүгө сунуштарды иштеп чыгууга жардам берүүгө арналган.